ติดต่อเรา


หมายเหตุ : กรณีที่เดินทางมาเป็นหมู่เป็นคณะให้โทรติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 400,401 ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อขอใช้บริการรถตู้ของมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(Faculty of Science and Technology)

ชั้น 1 อาคารสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 222 ถนนพลพิชัย – บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Tel.0-7420-0300 ต่อ 105 , 0-7420-0300 ต่อ 305
แฟกซ์ : 0-7442-5467
อีเมล์ : scitech@hu.ac.th
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/Scihatyai
เว็บไซต์ : http://tech.hu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 0-7420-0300 ต่อ 324
+ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 0-7420-0300 ต่อ 326
+ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0-7420-0300 ต่อ 327