ประมวลภาพกิจกรรม / โครงการ

โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพสำหรับการแข่งขันของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพสำหรับการแข่งขันของนักศึก..............

โครงการ “ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ด้วย BCG Model”

โครงการ “ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ด้วย BCG Model&#..............

โครงการพัฒนาธุรกิจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2565

ขยายเวลาเปิดรับสมัคร จนถึงเดือนสิงหาคม 2566 โครงการพัฒน..............

สหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

สหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 25..............

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565​

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำ..............

โครงการอบรมและแข่งขัน The Metaverse

โครงการอบรมและแข่งขัน The Metaverseโลกเสมือนจริงที่กลาย..............

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14..............