ผลงานนักศึกษา 2559

ทีม Finding Beauty นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หาดใหญ่
แข่งขัน The Winner!! Thailand League 2017 : Songkhla ซึ่งสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ใน START UP THAILAND SONGKLA 2017