ผลงานนักศึกษา ปี 2564

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม #Snaw_Cap ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันรอบ ชิงชนะเลิศ ในโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านปัญญาประดิษฐ์ผ่านเครือข่ายสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมไทย
สมาชิกในทีมได้แก่
- นางสาวกฤษดาภรณ์ ช่อประภา
- นางสาวปพิชญา มั่งบางยาง
- นางสาวจิรวดี สมพงษ์ (ออนไลน์)
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทีม อ.จิตรพงษ์ เจริญจิตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร