ประมวลภาพกิจกรรม / โครงการ

The Metaverse 65_08

โครงการอบรมและแข่งขัน
The Metaverse โลกเสมือนจริง
ที่กลายเป็นโลกสมจริง
รอบสุดท้าย ระดับประเทศ

หน้า 1  2  3