Slide
Slide
previous arrow
next arrow

SC NEWS – ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรทุกคนเข้าร่วม HU AMBASSADOR 2023 “The first Ultimate” พบกับการโชว์ศักยภาพนักศึกษาทุกคณะ การประกวดนักศึกษาต้นแบบ และคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

#DEK67 พุ่งตัวมาสมัครที่ ม.หาดใหญ่ มีทุนการศึกษามากมายสูงถึง 19,500 บาท เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ แล้วอย่ารอช้าา.....สมัครเรียน

เตรียมพบกับแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Hatyai University แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทักษะผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “เราทุกคนคือผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต” https://lifelong.hu.ac.th/

EVENT

โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนและพิธีมอบเสื้อวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน” 

ปีการศึกษา 2566 และโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพและพิธีมอบเสื้อ จป. วิชาชีพ” 

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 08:30 – 16:30 น.

ณ ห้องประชุม  Blue ocean hall อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประมวลภาพและกิจกรรม

บรรยากาศ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Hatyai National and International Conference
Online และ On-site
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2/2565  ในรายวิชา 503-206 การสร้างเสริมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566

การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา...

ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หาดใหญ่

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565
👍ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับคณะ
นายชาญวุฒิ ภูริศักดิ์ไพศาล