HU MOOC คอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายละเอียด

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจรกรม "เรียนออนไลน์อย่างไรให้สนุกและมีประสิทธิภาพ"
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ม.หาดใหญ่ ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว คว้าอันดับ 2 ม.ในภาคใต้ และอันดับ 4 ม.เอกชนของไทย จากการจัดอันดับ UI GreenMetric World University Ranking 2020

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน กรอกแบบประเมินสุขภาพ เพื่อประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ COVID-19 นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายละเอียด

ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และเกษตรกรใน 5 จังหวัด พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจและเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (depa Mini Transformation Voucher)
ลงทะเบียน

ประชาสัมพันธ์ กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนฯ หรื่อทุนประเภทต่างๆ สามารถติดต่อฝ่ายทุนการศึกษาโดยตรง

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม “Eyesight” ได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน 5 ทีมของภาคใต้และ1ใน20ทีมระดับประเทศ โดยเป็นตัวแทนของภาคใต้ไปแข่งขันการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ(Pitching Presentation) ในรายการ Tech Startup Entrepreneurs ณ มหาวิทยาลัยรังสิต


 

 

ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) 222 ถนนพลพิชัย - บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.0-7420-0300 ต่อ 105 , 0-7420-0300 ต่อ 305 Fax : 0-7420-0354 E-mail : scitech@hu.ac.th
 © 2016 Hatyai University, All Rights Reserved