ผลงานนักศึกษา 2558

Placeholder image
นายคอลิด โต๊ะเก็ง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หาดใหญ่

คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016 
ประเภท Microsoft Word
Placeholder image
ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงนิทรรศการ ผลงานชื่อ “เกมส์เรียงเลขมหาสนุก (Puzzle Play)” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 นายกัญจน์ คำแฝง นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
Placeholder image

นักศึกษาสาขา CM และ IT สอบผ่าน Oracle Ac ademy Certificate 
ได้แก่

- นายสุธากร แซ่ตั้น
- นางสาวรอกีเย๊าะ สามแม
- นางสาววิศิษฏ์นาฏ ช่วยรักษ์
- นายเกรียงไกร เกียรติดำ
- นายจีรวัฒน์ มาตุเวช
- นางสาวตรีรัตน์ เดชจรัสโยธิน
- นายภาสวัตน์ ทามี