มหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม “การทดสอบกอรี มุร๊อตตั้ล และอนาชีดเพื่อสันติสุข ระดับภาคใต้” ครั้งที่ 3

สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2560


Read more

วันที่ 10-30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น. (ไม่มีวันหยุดราชการ)

ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร U Plaza


Read more

โครงการผลิตสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro

วันที่ 15-16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.


Read more

โครงการกีฬาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559

(HU CHAMP GAMES 2017)วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยหาดใหญ่


Read more


ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่