สงกรานต์ปีนี้ ม.หาดใหญ่ชุ่มฉ่ำ ดับร้อน  
สมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน
สมัครเรียนเดี่ยว : รับทุนการศึกษา คนละ 8,000 บาท
สมัครเรียนคู่ : รับทุนการศึกษา คนละ 10,000 บาท
ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2562

สมัครเรียนออนไลน์

หลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U-309 อาคาร U-Plaza ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียดหลักสูตร
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรทั้งหมด

ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.0-7420-0300 ต่อ 105 , 0-7420-0300 ต่อ 305 Fax : 0-7420-0354 E-mail : scitech@hu.ac.th
 © 2016 Hatyai University, All Rights Reserved