กิจกรรมสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2563


   

กิจกรรมสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม ณ ห้องประชุมสมิหลา อาคารสงขลา