ติดต่อคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี


Placeholder image

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)
ชั้น 1 อาคารสงขลา มหาวิทยลัยหาดใหญ่ 222 ถนนพลพิชัย - บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Tel.0-7420-0300 ต่อ 105 , 0-7420-0300 ต่อ 305
แฟกซ์ : 0-7420-0354
อีเมล์ : scitech@hu.ac.th
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/Scihatyai
เว็บไซต์ : http://tech.hu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-7420-0300 ต่อ 324
+ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 0-7420-0300 ต่อ 326


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) 222 ถนนพลพิชัย - บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.0-7420-0300 ต่อ 105 , 0-7420-0300 ต่อ 305 Fax : 0-7420-0354 E-mail : scitech@hu.ac.th
 © 2016 Hatyai University, All Rights Reserved