ม.หาดใหญ่เปิดหลักสูตรใหม่
หลักสูตรระยะสั้นพนักงานผู้ ช่วยการพยาบาลและดูแลผู้สูง อายุ (6 เดือน) สามารถเลือกเรียนได้ 2 เวลา
- เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะภาคกลางวัน)
- เรียน เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 074-200300 ต่อ 305
รายละเอียด

ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.0-7420-0300 ต่อ 105 , 0-7420-0300 ต่อ 305 Fax : 0-7420-0354 E-mail : scitech@hu.ac.th
 © 2016 Hatyai University, All Rights Reserved