ข่าวการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในหัวข้อ “Innovation in English Language Teaching and Learning” ในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลลา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

Read more

ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท ระดับปริญญาตรีทุกคณะ (สมัครและรายงานตัว ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายทุนการศึกษา 0-7420-0300 ต่อ 396

Read more

สิทธิพิเศษ!!! สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 สมัครและรายงานตัว พร้อมรับอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ Digital Learning

Read more

โครงการกีฬาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559

(HU CHAMP GAMES 2017)วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยหาดใหญ่


Read more


ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่